Лични податоци

Име и презиме Абдулшуќур Абедини

Адреса/и Дебреше бр.100.Гостивар

E-маил:abdylshyqyr.abedini@mzsv.gov.mk

Националност Албанец

Датум на раѓање 01.08.1981

 

Образование

 

Здобиена титула Дипломиран профресор по математика

Име на институцијата Државен универзитет во Тетово-ПМФ

Ниво на домашна или странска класификација Домашна класификација-VII-1 степен

 

Здобиена титула Магистер по математика 

Основни предмети/вештини  Интерполација со полиномите  на Чебишев и негова примена-МАТЛАБ

Име на институцијата Државен универзитет во Тетово-ПМФ

 

Обуки

 

Учество во обуки                           

•             Превенција од злоупотреба на психоактивни супстанции

•             Екстракурикурални активности во етничко мешани училишта

•             Тајните на лидерството од успех до моќ

•             Модел на современ наставник

•             Решавање на конфликти

•             Мултиетничка соработка и интегрирано образование

•             Нансен модел   на организирање на настава

•             Тајните на лидерство од успех до моќ

 

Здобиени вештини и знаења

Комуникативни вештини, размена на ново искуство и здобивање на нови знаења

 

Работно искуство

01.09.2005

Професор по математика

 

Лични вештини и способности

Мајчин јазик

Албански

Друг јазик/ци

Англиски                           

Македонски                                    

 

Општествени вештини и способности                

Комуникација со разни субјекти во делокругот на училиштето и надвор од неа (обуки, семинари, конференции)

 

Организациски вештини и способности

Организација на сите активности во училиштето кои се во врска со наставниот процес и вон наставните активности

 

Компјутерски вештини и способности                

MS Word, MS Exel, MS Power Point - Microsoft office specialist. Webdeveloper (Html, Css,Javascript, Php,mysql) и др.   

 

Награди и признанија

Ментор на ученици  натпревари по математика СММ олимпијада

Комисија за контрола и уценување СММ                         

Учество со и водење на научна конференција за ,, Sh. Rexhepi, A. Abedini ,, Relation of interpolation of Lagrange with equidistant and non-equidistand nodes of Chebyshev,, International Journal of Pure and Applied Mathematics CONFERENCE , 2013 ELBASAN,,  Издавање на книга под наслов,, Неравенства-текники,, за талентирани ученици


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици