Листа на кандидати на кои им е одобрено барањето за полагање испит за стопански риболов

05.08.2021 10:30:00


Врз основа на Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.150/21), Комисијата за полагање на испити од областа на рибарството, формирана од Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, организира испитна сесија за полагање на испит за стопански риболов и за рибочувар.

 Испитот за стопански риболов и за рибочувар ќе се одржи на 18. 08.2021 година, со почеток во 10:00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на ул. “Аминта Трети” бр.2 Скопје.

Документи за превземање

КАНДИДАТИ НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНО БАРАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ - СТОПАНСКИ РИБОЛОВ
КАНДИДАТИ НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНО БАРАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ - СТОПАНСКИ РИБОЛОВ
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици