Одлука за ангажирање на волонтери

23.05.2022 14:45:00


Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ “бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/19 и 110/19),, во врска со член 14 став 4 од Законот за волонтерството („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/07, 161/08, 147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19 и 103/21) и Програмата за волонтирање бр. 04-2818/1 од 18.02.2022 година на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја донесе следната:

Документи за превземање

Одлука за ангажирање на волонтери
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици