ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

24.06.2022 10:10:00


Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.02/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.141/22), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува ЈАВЕН   ОГЛАС бр.02/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање. Повеќе за огласот, деталите, начините и критериумите за аплицирање може да ги прочитате во документите во прилог. 

Почитувани на ден 23.07.2022 година во 09 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во големата сала ќе има јавно отварање на Јавниот оглас 02/22.

                               

Документи за превземање

Јавен оглас бр.02-22 над 3 ха
Образец на понуда за јавен оглас бр.02/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари
Верзија за банкарска гаранција за учество на Јавен Оглас
Виница
Неготино
Дебар
Радовиш
Берово
Свети Николе
Гевгелија
Кочани
Делчево
Штип
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици