ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/23 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

05.05.2023 14:40:00


Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19и 178/21), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 92/23 од 18.04.2023 година), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува: ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/23 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање. Повеќе за огласот, деталите, начините и критериумите за аплицирање може да ги прочитате во документите во прилог.

Се известуваат сите понудувачи дека последен ден за поднесување на понуди е 25.05.2023 година (четврток), а јавното отворање на понудите ќе се одржи на ден 26.05.2023 година (петок) со почеток во 09:00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. „Аминта Трети“ бр.2, 1000 Скопје (големата сала на приземје).

Документи за превземање

Јавен оглас 01-23
Предлог површини
Образец на понуда по јавен оглас
Верзија за банкарска гаранција за учество на Јавен Оглас
Решение
Решение
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици