Министерот Николовски ги потпиша 133 договори за поддршка во набавка на опрема на малите производители на храна од неживотинско потекло

24.11.2023 20:00:00


Денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски ги потпиша 133 договори за поддршка во набавка на опрема на  малите производители на храна од неживотинско потекло. Со оваа мерка за финансирање на производителите на храната од неживотинско потекло  од Програмата за финансирање на земјоделски производители на храна за 2023 година се дава финансиската поддршка  до 10.000 евра за  трошоците за набавка на опрема за производство на храна и трошоците за ангажирање на стручно лице (технолог за производство на храна).

Право на учество на овој јавен  имаа земјоделски стопанства кои што се: запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и се регистрирани или евидентирани како оператори со храна од неживотинско потекло, согласно Правилникот за отстапувања од посебните мерки за хигиена за малите бизниси, начинот и барањата кои треба да се исполнат при директно снабдување со храна од страна на производител до краен потрошувач, условите за просториите, материјалите, инструментите и опремата во објектите кои произведуваат, како и начинот на производство на храна со традиционални карактеристики за храна од растително потекло.

Листата на корисници може да ја погледнете овде:

 

Бр.

Назив на Корисник

Општина

Намена на инвестиција

1

Богдан Гоцевски

Делчево

Набавка на соларна сушара и машини за пакување на сливи

2

Паско Атанасов

Кавадарци

Опрема за производство на маџун

3

Фердинанд Ризов

Кавадарци

Опрема за производство на маџун

4

Горанчо Панов, с. Возарци

Кавадарци

Опрема за производство на маџун

5

Филип Камчев

Штип

Опрема за производство на маџун

6

Томислав Дардов, с.Бегниште

Кавадарци

Опрема за производство на маџун

7

Мирјана Ангелеска

Скопје

За Преработка на овошје (капинка, кајсија,слива...)

8

Татјана Илиевска, с.Сопот

Кавадарци

Опрема за производство на маџун

9

Никола Бујуклиев

Кавадарци

Опрема за производство на маџун

10

Блаже Нанчев

Кавадарци

Опрема за производство на маџун

11

Ирена Баливска, с.Будинарци

Берово

Преработки од сливи

12

Аксенче Лонгуров

Штип

Набавка на опрема за производство на ладно цедено масло-сончоглед

13

Мира Божиновска

Скопје

Опрема за производство на слатко и мармалад од различни видови на овошје

14

Ана Лабор, с. Царев Двор

Ресен

Опрема за производтсво на преработки од јаболка, цреша, тиква и др.зрнести овошја

15

ДПТУ Касуци фуд увоз-извоз ДООЕЛ

Прилеп

Опрема за модернизација за производство на ферментирана зелка

16

Анѓелчо Јованов

Скопје

Дозатор за течни производи

17

Наум Тренчовски, с. Блатец

Виница

Инсталирање на систем за мрзнење на јагода - шокер

18

ДПТУ РИССОФИНО ДОО

Скопје

Машини за пакетирање и миксирање

19

Бруно Грозданов

Скопје

Опрема за преработка и производтсво на јаболков оцет и мармалади

20

ДПТУ ДАРИОН ДОО

Росоман

Набавка на опрема за пакување на зрнести производи (бадеми)

21

Ангела Јовановиќ, с.Пепелиште

Неготино

Набавка на опрема за производство на маџун

22

Ристе Златевски

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на путер од бадем

23

Стевче Манивиловски, с.Бистрица

Битола

Преработки од овошни производи (јаболка и круша)

24

Марија Бакева

Кавадарци

Опрема за производство на маџун

25

Диме Ефтоски

Гостивар

Опрема за собирање на лешник

26

Борис Тодевски, с.Јурумлери

Скопје

Сушара за зеленчук, сецкалици...

27

Игор Ширтовски, с.Раброво

Валандово

Набавка на машини за чистење на калинка и производство на сок од калинка

28

Златко Ефтимов

Неготино

Опрема за производство на маџун

29

Марјан Конев

Кавадарци

Опрема за производство на маџун - гроздов слад

30

Алексо Кожески, с.Бучин

Крушево

Набавка на опрема за производство на ајвар

31

Петре Димовски, с.Арвати

Ресен

Набавка на опрема за производство на маџун и јаболков оцет

32

Богданка Јовановска

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на ајвар

33

Васко Кимов

Кавадарци

Опрема за производство на маџун

34

Ристе Голчев

Кавадарци

Опрема за производство на маџун

35

ДПТУ ТРАВЕЛ ВЛАДЕ ДООЕЛ, с.Пепелиште

Неготино

Набавка на опрема за сушење на овошје

36

Трајанка Златковиќ, с.Пепелиште

Неготино

Набавка на опрема за производство на мармалад од овошје

37

Милена Ангелова, с.Паликура

Росоман

Набавка на опрема за производство на ајвар

38

Зоран Стојчевски

Куманово

Набавка на опрема за производство на путер од јаткасти плодови и ладно цедено масло

39

Елизабета Милева

Росоман

Опрема за производство на маџун

40

Владе Златковиќ, с.Пепелиште

Неготино

Набавка на опрема за производство на маџун

41

Пере Транталовски, с.Евла

Ресен

Набавка на опрема за преработка,пешење и сушење на производи од растително потекло

42

Мартина Транталовска, с.Евла

Ресен

Набавка на опрема за преработка,пешење и сушење на производи од растително потекло

43

Александар Крстевски

Ресен

Набавка на опрема за преработка,пешење и сушење на производи од растително потекло

44

ДПТУ МИКОР-М ДООЕЛ увоз-извоз

Скопје

Набавка на машина за сушење на лешник

45

Васка Мојсовска, с.Тимјаник

Неготино

Набавка на опрема за производство на гроздово сируп

46

Славица Ангелкова

Кавадарци

Опрема за производство на маџун

47

Наташа Ламбевска Петрова

Скопје

Набавка на опрема за сушење на лешник

48

Зоран Перески, с.Ложани

Струга

Набавка на опрема за преработка,пешење и сушење на производи од растително потекло - лешник

49

Цвета Думова

Неготино

Набавка на опрема за преработка на црвен пипер

50

ДТУ БЕРОВСКИ ЕМ ПМ

Берово

Набавка на опрема за ладно цедени сокови и мармалади без семка

51

ДПТТУ АГАНДА ДООЕЛ експорт-импорт

Тетово

Набавка на комора за чување и одржување на овошје и зеленчук - пиперки

52

Горанче Велков

Лозово

Опрема за производство на сок од јаболка

53

Александар Стаменковски, с.Теово

Чашка

Опрема за производство и преработки  од лешник

54

Небојша Трајковски

Ранковце

Машини за преработка на лешник

55

ДПТУ БИО ОИЛ ДООЕЛ

Скопје

Машини за преработки на семе од афион и урма

56

Анѓел Шалев

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

57

Кицо Љаљаковски, с.Царев Двор

Ресен

Набавка на опрема за преработка пастеризирање и полнење на производи од  јаболко

58

Билјана Џакова, с.Царев Двор

Ресен

Набавка на опрема за преработка и полнење на овошје - Јаболка

59

Кире Настевски, с.Езерани

Ресен

Набавка на опрема за преработка, пастеризирање и чување на производи од раст.потекло - Јаболка и лешник

60

Санте Марковска, с.Јанковец

Ресен

Набавка на опрема за преработка, пастеризирање и чување на производи од раст.потекло - Јаболка и лешник

61

Ангелчо Димитриев, с.Зарапинци

Пробиштип

Производтсво и продажба на сокови, компоти, џемови и сушено овошје од органско овошје (праска, кајсија, слива, јаболка, круша и бадем

62

Христијан Костовски, с.Јанковец

Ресец

Набавка на опрема за преработка, пастеризирање и чување на производи од раст.потекло - Јаболка, лешник и цреша

63

ДПТУ АЛИ ФРЕШ ФРУИТ ДОО, с.Козјак

Ресен

Набвака на машина за преработки на овошје - Јаболка

64

Хамди Волина

Струга

Набавка на опрема за преработка, пастеризирање и чување на производи од раст.потекло - Јаболка и сливи

65

Николче Крстиновски

Ресен

Набавка на опрема за преработка, пастеризирање и чување на производи од раст.потекло - Јаболка, круша,слива и цреша

66

Јовче Кипревски, с.Подмочани

Ресен

Набавка на опрема за преработка, пастеризирање и чување на производи од раст.потекло - Јаболка и слива

67

ДПТУ ЕВАЛ ДОО Скопје

Скопје

Опрема за производство за производи од тартуфи

68

Трпе Николоски

Тетово

Набвака на соларна сушара за овошје и зеленчук, дупликатор и дозатор за густи течности - (костен)

69

Зоран Стојкоски

Тетово

Опрема за преработка за јаткасто овошје - орев

70

Иво Серафимоски

Тетово

Опрема за преработка за јаткасто овошје - орев

71

Весна Јаневска

Росоман

Набавка на опрема за производство на ајвар

72

Димо Соколов

Кавадарци

Опрема за производство на маџун

73

Слободан Постолов

Кратово

Опрема за преработка за јаткасто овошје - лешник

74

Зоран Пресилски

Битола

Опрема за преработка на лешник

75

Гордана Атанасова

Неготино

Опрема за производство на маџун

76

Богоја Бочевски, с.Мислешево

Струга

Опремема за производство на овошен сок од јаболка (млин)

77

Марија Дуда Дибиаггио

Крива Паланка

Набавка на опрема за производство на ајвар

78

Марија Георгиевска

Скопје

Опрема за производрство на производи од зачински и лековити билки

79

Спасија Илиева

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

80

Љупче Шандуловски

Ресен

Набавка на опрема за преработка, пастеризирање и чување на производи од раст.потекло - Јаболка и цреша

81

ДПТУ ВА-ГО КОМПАНИ 07 ДООЕЛ

Могила

Набавка на опрема за производство на производи од тиква

82

Лубе Панов

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

83

Весна Чемерска Попова

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

84

ДППОЗТУ КЕЦ КОРП ДООЕЛ

Валандово

Опрема за производство на сок од рибизла

85

ДПТУ КОНКОРД ГРУП ДООЕЛ Скопје

Скопје

Набавка на опрема за производство на маџун

86

ТДППУ КАЉОПА ВЛАДИМИР ДООЕЛ Скопје

Скопје

Набавка на опрема за преработка на лешник

87

ДПТУ АГРО ГУРМЕШ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Идризово

Набавка на машина за пакување за зеленчук (морков, цвекло и компир)

88

Јане Јаковлевски

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

89

Биљана Јаневска

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

90

Соња Кимова

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

91

Билјана Тасева

Кавадарци

Млин за производство на брашно и производи од брашно

92

Никола Галабов

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

93

Душко Миленковиќ

Росоман

Опрема за производство на сок од овошје (праски)

94

Мартин Насков

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на сок од овошје (праски)

95

Зоран Крстев

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

96

Миле Хаџиски

Неготино

Набавка на опрема за призводство на јаболков оцет

97

Ристо Ангелков

Неготино

Набавка на опрема за производство на гроздов сируп

98

Сашко Петров

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

99

Мики Андонов

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

100

Јованче Шалев

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

101

ДПТ А.Л. ЈУНАЈТИД ДООЕЛ

Струга

опрема за преработка, печење и пакување на производи од растително потекло - лешник

102

Бошко Иванов

Велес

Машина за сушење, кршње и лупење на орев

103

Методиј Тасевски

Битола

опрема за преработка на лешник

104

Драге Тасевски

Битола

опрема за преработка на лешник

105

ДПТУ АГРО ЛЕСКА ПРО ДОО

Битола

Опрема за производство на сок од аронија во дуо-пак амбалажа со чеп

106

Наталија Калајџиеска Лазароска

Вевчани

опрема за преработка на лешник

107

Ристо Митрев

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

108

Ирена Иванова

Валандово

Опрема за преработка, пастеризирање и полнење на производи од раст. потекло - маслинка

109

Теодора Ганчева

Неготино

Опрема за мелење на сушени земјоделски производи - црвен пипер и луцерка

110

Виктор Сотировски

Скопје

Опрема за лупење на лук и опрема за лупење и сечење на кромид

111

Бојан Вељаноски

Скопје

Опрема за производство на печени лешници и путер од лешници

112

ДПТУ АЕРУС ДООЕЛ

Пробиштип

Пластични боксови за складирање овошје и зеленчук

113

Љупчо Иванов

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на сончогледово масло

114

Соња Ѓуфтева

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

115

Наташа Неданоска

Охрид

Слатко од охридски цреши

116

Христина Гечева

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

117

Весна Велковска

Скопје

опрема за производство и пакување на сушен зеленчук (морклов, црвен пипер и вакумирана пченка)

118

Марика Николова

Велес

опрема за кршење и обработка на лешник и добивање на путер и ладно цедено масло од лешник

119

Деан Андреевски с.Мартолци

Чашка

Набавка на комбиниран млин (мелење и добивање брашно)

120

Роска Спанџова Клинчарова

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

121

Ѓоко Ѓорѓиев

Валандово

Опрема за преработка, пастеризирање и полнење на производи од раст. потекло - маслинка

122

Кристијан Трифунов

Гевгелија

Опрема за преработка и производтсво на сок од калинка

123

Илија Гелов

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

124

Марјан Филипов

Неготино

Набавка на опрема за производство на маџун

125

Виолета Богевска Наумовска

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

126

ДТУ МОТИВ ПЛУС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ

Скопје

Преработка и продажба на сушен и шокиран зеленчук и овошје (сушара и пакерка)

127

Павле Јованов

Кавадарци

Набавка на опрема за производство на маџун

128

ДЗПТУ ФРУИТ ЛЕНД ДООЕЛ

Велес

Набавка на сушара за овошје и зеленчук (лешник)

129

Блашка Трајчова

Пробиштип

Опрема за производство и преработки  на примарни производи од неживотинско потекло (печурки)

130

ДПТУ ЖИТО ЗЕМЈОДЕЛИЕ увоз-извоз ДООЕЛ Велес

Велес

Набавка на сушара за овошје и зеленчук лозов насад, праски, круши, сливи и ореви

131

Васил Тенекеџиев

Валандово

Опрема за преработка, пастеризирање и полнење на производи од раст. потекло - грозје и јапонско јаболко

132

Силванка Лапевска

Берово

Опрема за преработки на производи од слива

133

Кристина Кузмановски

Кавадарци

Производство на балсамико оцет

Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици