Јавни Огласи


Врз основа на член 48 став 4 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 02/2017 и 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за вработување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависнот од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на РМ“ бр. 11/15 и 35/18 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 303/20)  и Правилникот за систематизација на работните места и Измените на правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се објавува:


Врз основа на член 4 од Законот за практикантство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019 и 103/2021), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува Јавен оглас број 02/2023 за ангажирање на практиканти

 


Согласно Програмата за поддршка на развојот на земјоделските задруги за 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 97/23), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува ЈАВЕН ПОВИК за поднесување на барања за поддршка на развојот на земјоделските задруги. 


The EU-funded project "Supporting the reforms in Forestry in North Macedonia”- NEAR/SKP/2022/EA-RP/0036 is now accepting applications for the bellow listed non-key experts’ positions.

The detailed Terms of Reference (TOR) for each open vacancy can be found at the following links:


Oбјавен првиот јавен повик за Mерката „Инвестиции во модернизација на земјоделските стопанствa“ или популарно наречена мерка „Бизнис план“ од Програмата за рурален развој, која ја воведовме за прв пат како дел од најголемата земјоделска реформа.

Повеќе за јавниот повик, деталите, начините и критериумите за аплицирање може да ги прочитате во документите во прилог.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици