Јавни Огласи


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

Republic of North Macedonia

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT

Loan No.: 9037 - MK

Assignment Title: Consulting Services for establishment of a sustainable system for Animal By-Products Management

Reference No. AMP/CS/QBS-SC2.3-1


Врз основа на член 22-б став (1) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, 106/13, 37/13, 61/15, 97/15, 215/15 и 51/18), Mинистерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

ЈАВЕН ПОВИК БР.01/22за доставување на понуди за интерес за купување на земјоделското земјиште во државна сопственост под оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно на објектите во стопанскиот двор


Врз основа на член 48 став 4 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 02/2017 и 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за вработување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависнот од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на РМ“ бр. 11/15 и 35/18 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 303/20), Правилникот за систематизација на работните места и Измените на правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се објавува:ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2022 за унапредување на пет (5) административни службеници во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

 


THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT (AMP)

Loan No.: 9037-MK

Assignment Title: Project Coordinator

Reference No. (as per Procurement Plan): AMP/IC/3.1-1


Врз основа на член 11 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на РМ,, број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, број 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022),  а во врска со член 7 став (1) од Законот за практикантство (Службен весник на Република Северна Македонија број 98/2019 и 103/2021) и Јавниот оглас за ангажирање практиканти во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство број 03/2022, Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја донесе следната:Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици