Јавни Огласи


Согласно Програмата за проширена репродукција на шумите за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.56/22, 187/22 и 193/22), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува ЈАВЕН ПОВИК бр. 47 – 9196/1 за прибирање на барањa за доделување на финансиски средства на сопственици на шуми во приватна сопственост за  пошумување на голини и ерозивни земјишта.


Јавен оглас број 03/2022 за вработување на определено време во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство


Job vacancy in Skopje in the frame of the Landscape Fire Management in the Western Balkans(LFMWB) Programme: Country Project Staff (CPS)

The Landscape Fire Management in the Western Balkans (LFMWB) Programme is looking for an excellent and highly motivated candidate with an interest in working on topics related to forestry and landscape fire management.


Јавен оглас број 03/2022 за вработување  на  определено време до 31.12.2022 година 


Јавен оглас број 01/2022 за ангажирање на практиканти во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанствоПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици