Јавни Огласи


Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.01/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/22), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува: Јавен   ОГЛАС бр.01/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари.


Assignment Title: Environment and Social Safeguard Specialist
Reference No. (as per Procurement Plan): AMP/IC/C3-5


Одлука за ангажирање на волонтери за период од 6 месеци


Одлуки за избор и неизбор по jавен оглас број 02/2022 за вработување  на  определено време до 31.12.2022 година 


Assignment Title: Architect/Engineer
Reference No. (as per Procurement Plan): AMP/IC/3.6Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици