Соопштенија


Согласно спроведениот инспекциски надзор за утврдување на здравствената состојба на лозовите насади, во сите вински региони во државава, ДИЗ не информираше дека кај повеќето има појава на болестите пламеница и пепелница. Во различни региони, присутноста на болести во лозовите насади е со различен интензитет. Станува збор за економски штетници кои се честа појава особено во услови на зголемена влага, а во мометов климатските услови се многу погодни за ширење на болеста.

Пламеницата на лозата е болест која редовно, секоја година се јавува и причинува помали или поголеми штети. Таа ги напаѓа сите зелени делови на лозата: листовите, ластарите, цутовите, гроздот и гроздинките. Лозата е најосетлива во фазата на интензивен раст и на крајот при зреењето на грозјето. Идеалните услови за развој на пламеницата се предизвикани од врнежливиот период, што  доведува до губење на квалитет и на принос во лозовите насади.


Министерот Љупчо Николовски оствари средба со регионалниот директор за агробизнис секторот за централна и југоисточна Европа при Европската Банка за обнова и развој Милјан Ждрале. На средбата разговараа на теми за инвестициски потфати во земјоделството клучни за развојот и конкурентноста на домашните производи.
Следејќи ги успешните искуства кои  Европската Банка за обнова и развој ги реализираше во земјите од регионот, подготвени сме да реализираме заеднички активности за инвестиции во истражување, развој, проектирање и инвестирање во системи за наводнување, финансирање на мали и средни производители за унапредување на производството и извозот.
Со идната соработка ставаме фокус на глобалните теми за обезбедување на храна при што го позиционираме домашното земјоделско производство како фактор во извозните синџири на снабдување со храна.


Сосгласно Националната програма за земјоделство и рурален развој 2023-2027 година, на вчерашната владина седница се усвои новата програма за финансиска поддршка на органското производство 2023 година.

Мерките и инструментите во Програмата се насочени кон зголемување на конкурентноста на органското земјоделско производство во Република Северна Македонија, заради успешен пласман на домашниот и странските пазари.

Средствата за финансиска поддршка во органското земјоделско производство за 2023 година се во вкупен износ од 104.000.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година.


Генералното собрание на Обединетите нации, во 2018 година го воспостави 07. Јуни како Светски ден за безбедност на храна, под слоганот „Безбедноста на храната е сечија работа” (Food safety is everyone’s business).

Во организација на АХВ, денеска во хотел Белви, Скопје, се одржа работилница на која беа презентирани повеќе теми од областа на здравјето и безбедноста на храната, како и работењето на Агенцијата со цел запазување на пропишаните стандарди за безбедност на храна, што за крајна цел има подигање на јавната свест за значењето на производство и консумација на безбедна храна.


Почитувани,

Ја информираме пошироката јавност, посебно земјоделците од општина Росоман, дека заеднички со другите институции во изминатиот период активно се работеше на изнаоѓање на решение за отстранување на дефектот настанат на сифонот Макарија. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство презема конкретни чекори за надминување на проблемот.

Ургентно по настанување на оштетувањето, стручни лица од Управата за водостопанство при министерството, заедно со претставници на АД Водостопнаство на Република Северна Македонија и професори од Градежниот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје извршија првични проценки на оштетувањето.  Од страна на министерството беа организирани неколку координативни состаноци на кои се разгледуваше можноста за изведба на времено решение кое ќе обезбеди доволно количини на вода потребни за наводнување на земјоделските површини. До Владата на Република Северна Македонија беше подготвена и пуштена информација за состојбата, со предлог решенија за надминување на проблемот, при што беше задолжено АД Водостопанство, до следната седница да достави конкретно предлог решение кое ќе биде изводливо и применливо за најкраткок можен рок.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици