Јавни Огласи


Врз основа на член 25-б став 2 и став 3 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

 ЈАВЕН ПОВИК бр.01/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари


Почитувани,

 

Се известуваат сите апликанти - учесници во постапката за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари  бр. 02/21 дека јавното отварање на понудите ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во 11:00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на улица Аминта трети бр.2 1000 Скопје  


Почитувани,

 

Се известуваат сите апликанти - учесници во постапката за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари  бр. 03/21 дека јавното отварање на понудите ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во 13:00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на улица Аминта трети бр.2 1000 Скопје  


Почитувани,

 

Се известуваат сите апликанти - учесници во постапката за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари  бр. 04/21 дека јавното отварање на понудите ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во 15:00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на улица Аминта трети бр.2 1000 Скопје  


Врз основа на член 59 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија  (“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06 , 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14,129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишуваПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици