Соопштенија


Во Скопје се одржа Трета по ред Национална работилница за управување со пожари на ниво на предел во Република Северна Македонија, организирана од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство како национален партнер институција во соработка со Регионалниот центар за следење на шумски пожари (RFMC). Програмата “Управување со пожари на ниво на предел во Западен Балкан” е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC) координирана од ФАРМАХЕМ – Скопје како регионална извршна агенција со законодавна поддршка од ХЕЛВЕТАС агенција од Швајцарија.


Акцијата АЈДЕ ДА ПОШУМУВАМЕ заедно на 03.12.2023 и 05.12.2023 година се спроведе во Кокино Куманово. Акцијата за пошумување беше спроведена  на површина која во август 2021 година беше зафатена со голем пожар и беа опожарени 144 ха високостеблена шума од бел и црн бор, даб ,багрем и други дрвни видови. Пожарот  предизвика штета од големи размери имајќи  ги во предвид комерцијалните а особено еколошките штети.


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги известува сточарите, дека Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објави повикот за поддршка за исплатена нето – плата за чување и напасување на добиток.

Како корисници на оваа мерка се јавуваат земјоделските стопанства регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при МЗШВ.

Поддршката која се дава преку оваа мерка е во висина од 100% од просечна месечна нето плата во дејноста од период 01.01.2022 до 31.12.2022 година, како трошок за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) кое се наоѓа во населени места со надморска височина поголема од 700 метри, односно регистрираните одгледувалишта каде се одгледува добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска височина поголема од 700 метри и во висина од 60% од просечна месечна нето плата во дејноста од период 01.01.2022 до 31.12.2022 година, како трошок за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) кое се наоѓа во населени места со надморска височина под 700 метри односно регистрираните одгледувалишта каде се одгледува добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска височина помала од 700 метри.

 


Mинистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски заедно со министерката за надворешни и европски прашања на Република Словенија, Тања Фајон, денеска остварија работна посета на општина Пробиштип, каде свечено го пуштија во употреба новиот SCADA систем на Хидро системот Злетовица и извршија увид на изградената филтерстаница во општина Пробиштип.


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги информира земјоделците дека Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, распиша јавен повик за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година, за мерката 121 Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства, односно подмерка 121.12 Набавка на комбајни за жито.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици