Соопштенија


На вчерашната седница на Владата беше усвоена Програмата за поттикнување на потрошувачката на свежо овошје за 2023 година. По тој повод, денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски заедно со министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска, беа во посета на градинката ЈОУДГ „13 Ноември“, Општина Центар. Министрите им се придружија на децата и учествуваа во дневните активности кои беа во тек, во неколку занимални во градинката.


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство денеска го објави јавниот повик од новата Програма  за поддршка на развојот на земјоделските задруги за 2023 година.

Ова е нова програма, која за прв пат е донесена оваа година и со нејзиното спроведување се очекува системско подобрување на работењето на земјоделските задругите и развој на задругарскиот сектор со зголемување на нивната пазарна конкурентност Ова ќе придонесе земјоделските задругите да си го најдат своето место во секторот. Ќе се создадат силни задруги кои ќе бидат пример за добра пракса кај нас, а со тоа ќе се поттикне интересот на земјоделците за нивно зачленување во земјоделските задругите.

 


На вчерашната седница на Владата на Република Северна Македонија, на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја усвои Програмата за спроведување на интервентен фонд во земјоделството. Буџетските средства за оваа програма во висина од 317.000.000 денари се предвидени во буџетот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во Потпрограма 21 - Интервентен фонд за земјоделството.


Земјоделството е најзначајната економска гранка во евроинтеграцискиот процес и токму тоа е беше денешната тема на третата седница на највисокото тело во земјоделството Агро Советот.

Претставници на секторите во министерството и Агенцијата за храна и ветеринарство пред членовите на Агро Советот ги презентираа предизвиците за земјоделскиот сектор при евро-интеграцискиот процес. Детално беа презентирани клучните барања за усогласување но и за понатамошна примена, во областа на законските регулативи, фитосанитарната политика, рибарство и аквакултура како и барањата за исполнување на европските стандарди во областа на храна и ветереинарсво, безбедност на храната и благосостојбата на животните.

„Членството во Европската Унија значи нов голем пазар за пласнирање на нашите земјоделски производи, стандардизирани по европски правила. Значи нови фондови за инвестиции и нови можности за уште поголем развој на земјоделскиот сектор. Како држава чекориме сигурно на европскиот пат, отворајќи го процесот на преговорите со Унијата за полноправно членство“, истакна во своето обраќање министерот Љупчо Николовски.  

Кластерот 5 од преговорите се однесува токму на земјоделството и е еден од најобемните кластери. Токму во таа насока потребно е сите заедно министерството, научната фела, земјоделците, невладиниот сектор, социо-економските партнери и стучната јавност, посветено да го дадат својот придонес, своето искуство, во процесот на преговори, како би ги поставиле на здрави темели нашите позиции и нашата визија за развој на европско македонско земјоделство.


Врз основа на член 58 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр.26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21 и 283/21), Стручната комисија за полагање на ловечки испит, формирана од Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, организира испитна сесија за полагање на ловечки испит.

Полагањето на ловечкиот испит ќе се одржи на 13 мај 2023 година, во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на Ул. “Аминта Трети” бр.2 Скопје.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици