Соопштенија


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги повикува земјоделците навремено да аплицираат за директни плаќања за производството на домашен лозов и овошен саден материјал. Како корисници на оваа подмерка се јавуваат правни лица запишани во Регистарот на снабдувачи за саден материјал, кои имаат произведен лозов и/или овошен саден материјал во 2023 година, согласно Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија и имаат добиено сертификат за конечно сертифициран саден материјал.


Денеска во министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство министерот Љупчо Николовски заедно со градоначалникот на општина Пробиштип, Драган Анастасов, на општина Крива Паланка, Сашко Митовски, на општина Кочани, Љупчо Папазов, на Македонска Каменица, Димчо Атанасовски, на општина Кратово, Тодорче Николовски, како и Центарот за развој на Источниот плански регион и Центарот за развој на Североисточниот плански регион, потпишаа Мемодрандум за заедничка соработка во реализацијата на проектот – Изградба на ски центар на Царев Врв и развој на ски туризам на Осоговските Планини.


Во рамки на проектот "Модернизација на советодавните услуги за земјоделците во Република Северна Македонија" поддржан од Европската Унија се спроведуваат бесплатни обуки наменети за сите лица кои професионално се бават со советодавна дејност или сакаат да започнат со советодавна дејност, како дел од новата реформа која ја спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за воведување на нов Советодавен систем во земјоделството и руралниот развој.


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги повикува земјоделците навремено да аплицираат за директни плаќања за обележани грла кози постари од 12 месеци. Како корисници на оваа подмерка се јавуваат земјоделските стопанства одгледувачи на кози, кои поседуваат минимум 10 кози, постари од 12 месеци на денот на поднесување барање за поддршка, евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на овци/кози и истите ќе ги чуваат најмалку до 30 ноември 2023 година. Висината на директните плаќања за подмерката 2.10 изнесува 600 денари по грло.


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги повикува земјоделците навремено да аплицираат за директните плаќања за обележани грла овци постари од 12 месеци. Како корисници на оваа подмерка се јавуваат земјоделските стопанства одгледувачи на овци, кои поседуваат минимум 30 овци, кои се постари од 12 месеци на денот на поднесување на барањето за поддршка и се евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на овци/кози, а истите ќе ги чуваат најмалку до 30 ноември 2023 година. Висината на директните плаќања изнесува 600 денари по грло.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици