Јавни Огласи


THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT (AMP)

Loan No.: 9037-MK

Assignment Title: Project Coordinator

Reference No. (as per Procurement Plan): AMP/IC/3.1-1


Врз основа на член 11 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на РМ,, број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, број 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022),  а во врска со член 7 став (1) од Законот за практикантство (Службен весник на Република Северна Македонија број 98/2019 и 103/2021) и Јавниот оглас за ангажирање практиканти во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство број 03/2022, Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја донесе следната:


Врз основа на член 11 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на РМ,, број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, број 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022),  а во врска со член 7 став (1) од Законот за практикантство (Службен весник на Република Северна Македонија број 98/2019 и 103/2021) и Јавниот оглас за ангажирање практиканти во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство број 02/2022, Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја донесе следната:


Јавен оглас број 03/2022 за ангажирање на практиканти во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство


Republic of North Macedonia

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT

Loan No.: 9037 - MK

 

Assignment Title: Consulting Services for Site Selection, Urban Planning, Feasibility, Schematic and Detailed Design of an Agri-Food Platform in Skopje area (Gazi Baba Municipality)

Reference NoAMP/CS/QBS-SC1.2-2Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици