Јавни Огласи


Врз основа на Член 22 став (1) од Законот за вработените во јавниот сектор (,,Службен весник на РМ,, бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 143/2019 и 14/2020), Член 23 став (4) од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 110/2019, 267/2020, 151/2021 и 288/2021) и Член 11 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 02/2017 и 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022) Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе одлуки за избор


Republic of North Macedonia

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT

Loan No.: 9037 - MK

Assignment Title: Consulting Services for Site Selection, Urban Planning, Feasibility, Schematic and Detailed Design of 2 (Two) Collection and Conditioning Centers in Strumica and Resen

Reference NoAMP/CS/QBS-SC1.2-1


Јавен оглас број 02/2022 за ангажирање на практиканти во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство


Јавен оглас број 04/2022 за вработување на определено време 


Republic of North Macedonia  

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy  

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT  

Loan No.: 9037 - MK  

Assignment Title: Consulting Services for the Design and Creation of a Temporary Inventory for State-Owned Agricultural Land  

Reference NoAMP/CS/CQS-SC2.1-2.5  Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици