Јавни Огласи


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува јавен оглас за вработување на седум (7) извршители на определено време до 31.12.2023 година


Врз основа на член 4 од Законот за практикантство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019 и 103/2021), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува:


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

INDIVIDUAL CONSULTAN

THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT (AMP)

Loan No.: 9037-MK

Assignment Title: Procurement Specialist

Reference No. (as per Procurement Plan): AMP/IC/3.2-1


Врз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на РМ” бр. 07/08, 116/10, 23/13,149/15 и 39/16 и ,,Службен весник на РСМ” бр.122/21), Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство обjавува

ЈАВЕН КОНКУРС за давател  на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година за 2023 година. 


Предмет на овој јавен повик е реализација на средствата утврдени согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 282/22 во износ од 1.700.000,00 денари кои ќе се користат за доделување на финансиски средства на сопственици на шуми во приватна сопственост за  пошумување на голини и ерозивни земјишта. 

 Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици